• US_01 HAKYNDA
 • takmynan1
 • US_02 HAKYNDA

Biz näme edýäris?

“Dongguan Linzhou Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.” 2010-njy ýylda esaslandyryldy we innowasiýa we hünärli elektron kompaniýasydyr, kompaniýa üpjün etmek, dizaýn etmek we ösdürmek, şertnama önümçiligi, satuw we beýleki iş bilen üpjün etmek üçin elektron önüm çözgütlerini kabul edýär.

Başlygymyz we tehniki toparymyz 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşhur içerki “BBK”, daşary ýurt kompaniýasy “Vetech Tii” HUBBLE-de işleýär, EVD, güýçlendiriji, mikser, TELEPHON SPLITER, LED DRIVER, GFCI ýaly köp ugurda elektron çözgütleri taýýarlady. , IP KONTROLLER, WIFI, BLUETOOTH we ş.m.

 • 01

  Iş filosofiýasy

  Müşderi islegi işimiziň ugrudyr, müşderini kanagatlandyrmak biziň wezipelerimizdir.

 • 02

  Topar missiýasy

  Işlemegiň açary jikme-jik üns bermek, başlaýan zadymyzy elmydama gutarmak, üstünlik her bir zady gowy etmekdir.

 • 03

  Hil syýasaty

  Ösüşi dowam etdirmek üçin müşderiler üçin jogapkär önümler we hyzmatlar bilen üpjün edilmegi gowulaşdyryň.

 • 04

  Işewürlik

  Elektron önümleriň dizaýny we ösüşi we önümçilik toplumlaýyn hyzmaty PCBA-da ýöriteleşýär.

Gamepad PCB-1

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 20 ýyldan gowrak tejribe

  In engineeringenerçilik toparymyz, meşhur içerki “BBK”, daşary ýurt kompaniýasy “Vetech Tii”, HUBBLE-de 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär.

 • Işgärleriň peýdalary we iş gurşawy

  1. Linzhou, 2022-nji ýylda görkezilişi ýaly nahar otagynyň gurşawyny gowulaşdyrdy.
  2. Linçhouou, 2022-nji ýylda goşmaça kondisioner görkezilişi ýaly DIP ussahanasynyň gurşawyny gowulaşdyrdy.

 • Belli üpjünçilik zynjyrynyň durnuklylygy

  LZ-yň öz gözleg kanallary bar we NXP, Microchip, Ti, Onsemi, MCC markalary ýaly meşhur öndürijide 15 ýyldan gowrak çig mal satyn alýar.

 • Doly önümçilik prosesi

  Leeke gatlak PCB dizaýny we ökde ýerleşdiriş prosesi ABŞ we EUB howpsuzlygyny öndürmek we ýerine ýetirmek aňsat.

 • Elektron taslama çözgüdi.Ylmy barlaglar

  Ylmy barlaglar

  Elektron taslama çözgüdi.

 • PCBA in engineeringenerçilikden önümçilige toplumlaýyn önümçilik hyzmatlary.OEM

  OEM

  PCBA in engineeringenerçilikden önümçilige toplumlaýyn önümçilik hyzmatlary.

 • Taýýar önümleri gurnamak.ASSY

  ASSY

  Taýýar önümleri gurnamak.

 • Döredildi
  Kompaniýa

 • Yearsyllar
  Tejribe

 • Million
  Aktiwler

 • San
  Işgärler

Täze önümler

Habarlarymyz

 • Zawodyň daşky görnüşi

  Linzhou elektronikasynyň ösüş taryhy

  “Dongguan Linzhou Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.” 2010-njy ýylda esaslandyryldy we innowasiýa we hünärli elektron kompaniýasydyr, kompaniýa üpjün etmek, dizaýn etmek we ösdürmek, şertnama önümçiligi, satuw we beýleki iş bilen üpjün etmek üçin elektron önüm çözgütlerini kabul edýär.Başlygymyz ...

 • Elektron zynjyryň dizaýnyny nädip öwrenmeli-01 (2)

  Elektron zynjyryň dizaýnyny nädip öwrenmeli

  Elektron zynjyryň dizaýnyny nädip öwrenmeli: Täze başlanlar üçin maslahatlar we maslahatlar Elektron zynjyryň dizaýny, häzirki zaman elektronikasynyň gurluş bloklaryny döretmegi öz içine alýan tolgundyryjy meýdan.Kompýuterler, smartfonlar ýa-da başga enjamlar üçin enjamlary dizaýn etmek isleýärsiňizmi ...

 • Kompýuter öndürijisini nädip saýlamaly-01 (2)

  Kompýuter öndürijisini nädip saýlamaly

  Çap edilen elektron tagtalary (PCB) elektron enjamlary öndürilende möhüm komponentlerdir.Elektron zynjyrlaryň esasy hökmünde PCB-ler seresaply dizaýny we tertibi talap edýär.Dogry PCB öndürijisini tapmak üstünligiň açarydyr.Bu makalada nädip saýlamalydygyny öwreneris ...

 • PCB ýerleşiş dizaýny, islendik elektron enjam-01 (3) döretmekde möhüm ädimdir

  PCB ýerleşiş dizaýny, islendik elektron enjamyny döretmekde möhüm ädimdir

  Kompýuteriň ýerleşişini nädip düzmeli?PCB ýerleşiş dizaýny, islendik elektron enjamyny döretmekde möhüm ädimdir.Elektron enjamlaryň optimal işlemegini üpjün etmek üçin elektron bölekleriniň dogry sazlanmagyny we birikdirilmegini üpjün edýär.PCB ýerleşiş dizaýny tegelek döretmegi öz içine alýar ...

 • index_partner-01 (7)
 • index_partner-01 (3)
 • index_partner-01 (4)
 • linzhouPartner (2)
 • index_partner-01 (8)
 • index_partner-01 (6)
 • index_partner-01 (9)
 • index_partner-01 (1)